STARTSIDA | BILDER | KONTAKT | KARTA

Svebråta Lantbr. & Entreprenad utför gräv- och schaktarbeten. Vi utför bland annat skogsdikning samt avlopps- och infiltrationsanläggningar. Vi har även försäljning av alla slags betongvaror från ledande fabrikat samt mark-pvc, rör och delar.

Verksamheten startades 1970 av Ingemar Hjalmarsson. Idag drivs företaget av Ingemar tillsammans med Stirling Ingemarsson. Efter 40 år i branschen kan vi jobbet och vi jobbar alltid med kundens bästa för ögonen. Vi är behöriga och innehar grönt kort.

Svebråta Lantbr. & Entreprenad finns i Svebråta som ligger cirka en mil utanför Hjo. Vi riktar oss till både privatpersoner och företag i hela södra Sverige. Du når oss enkelt när som helst via telefon eller e-post.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!

Tfn: 0503-150 96, Mobil: 070-590 73 56, 070-542 61 86,  ingemarhj@hotmail.com